Przebudowa zespołu szatniowego dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wymiana stolarki okiennej w budynkach administracyjnym i koszarowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

 1. Ogłoszenie o przetargu szatnia
 2. SIWZ Przetarg szatnia
 3. Załącznik nr 1 – projekt budowlany – branża archtektoniczno-konstrukcyjna
 4. Załącznik nr 2 – STTiOR
 5. Załącznik nr 3 – przedmiary
 6. Załącznik nr 4 Spełn. warunków udziału z art. 22 ust. 1
 7. Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych
 8. Załącznik nr 6- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania art. 24 ust1
 9. Załącznik nr 7- Oświadczenie grupa kapitałowa
 10. Załącznik nr 8 -Podwykonastwo
 11. Załącznik nr 9 -Udostępnienie
 12. Załącznik nr 10 – Formularz ofertowy
 13. Załącznik nr 11- Wzór umowy
 14. Załącznik nr 12- Oświadczenie o zatrudnieniu
 15. Załącznik nr 13- Wykaz osób

Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP

Zgodnie z harmonogramem rocznym w dniach od 16 października – 05 grudnia 2015 odbędzie się szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP. Zajęcia rozpoczną się w dniu 16 października o godz. 15.30 w siedzibie KM PSP w Dąbrowie Górniczej.
Szkolenie, obejmuje 104 godziny zajęć i przeprowadzony zostanie zgodnie z obowiązującym „Systemem szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP z dnia 11 maja 2006 r.

Zajęcia prowadzone będą w sali szkoleniowej KM PSP w Dąbrowie Górniczej. –  Plan kurs podst_10_2015-
Warunkiem przyjęcia na szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP jest spełnienie poniższych wymagań:

 • ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

Zajęcia teoretyczne realizowane na Platformie Edukacyjnej ZOSP RP:

Zajęcia praktyczne poprowadzą  funkcjonariusze KM PSP w Dąbrowie Górniczej:

W dniu 6 listopada 2015 roku o godz. 1530 zostanie przeprowadzony egzamin teoretyczny /testy/.