Szkolenie Podstawowe 2016

Zgodnie z harmonogramem rocznym realizowane jest szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP. Zajęcia praktyczne rozpoczęły się w dniu 09 września o godz. 16.00 w siedzibie KM PSP w Dąbrowie Górniczej.
Szkolenie, obejmuje łącznie 126 godzin zajęć (59 T,67 P, –  Plan kursu 2016) i realizowany jest zgodnie z obowiązującymi „Zasadami organizacji szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonymi przez Komendanta Głównego PSP w listopdzie 2015 r.

Zajęcia prowadzone będą w sali szkoleniowej KM PSP w Dąbrowie Górniczej.
Warunkiem przyjęcia na szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP jest spełnienie poniższych wymagań:

  • ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

Zajęcia teoretyczne realizowane na Platformie Edukacyjnej ZOSP RP:, pomoce dydaktyczne dostępne  tutaj  http://www.cnbop.pl/pl/wydawnictwa/podreczniki

Zajęcia praktyczne poprowadzą  funkcjonariusze KM PSP w Dąbrowie Górniczej:

Pożar hali

Stanowisko Kierowania PSP przyjęło zgłoszenie o pożarze w wiacie magazynowej firmy gdzie produkowane były plastikowe doniczki. Pożar miał już obejmować dach wiaty pokryty onduliną. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pożarem był objęty cały obiekt wraz z placem Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego na którym znajdowały się budynki produkcyjne, wiaty magazynowe, składowisko surowców służących do produkcji (tworzywo sztuczne) oraz samochód dostawczy. Działania zastępów PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu 8 prądów gaśniczych na palące się obiekty.  W trakcie pożaru eksplodowały 2 butle 11 kg propan-butan. Na skutek oddziaływania wysokiej temperatury zawaleniu uległy stalowe konstrukcje dachu budynku produkcyjnego, zniszczeniu uległy wiaty przeznaczone na magazynowanie surowca. W zdarzeniu brało udział 14 zastępów gaśniczych.

Usuwanie os i szerszeni

CALIKO spółka z.o.o.
41-208 Sosnowiec, ul. Gdańska 5
Tel: 500-295-021,(32)292-00-94, 515-292-536

Gwara Radosław.
41-200 Sosnowiec, Kalinowa 135
Tel: 0600-24-99-55

F.W. Wiśniewski
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 2
Tel: (32) 765-01-87, 509-257-049, 509-257-051

Usuwanie os i szerszeni:
Tel: 602-644-048

Grzegorz Baranowski, ul. Urszuli 2A Kędzierzyn Koźle
Tel: 606-692-449