Archiwa autora: admin

Ogłoszenie konkursów kalendarzowych PSP 2021 dla dzieci i młodzieży oraz regulaminy

Nagłówek - Ogłoszenie konkursu i regulaminy

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursach, które są integralną częścią naszego kalendarza plakatowego na 2021 rok.

W tym roku, z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, strażacy nie pojawią się w szkołach, ale chcemy dotrzeć do uczniów oraz pedagogów drogą elektroniczną.

W tym roku mamy dla Was cztery ciekawe konkursy, dla każdej grupy wiekowej ze szkół podstawowych.

Tradycyjnie jest Wasz ulubiony konkurs – PLASTYCZNY (indywidualny).  

Zadaniem jest stworzenie pracy plastycznej pt. „MÓJ BEZPIECZNY DOM”. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 1-3. 

Drugi konkurs to GRA PLANSZOWA (indywidualny).

Zadaniem konkursowym jest stworzenie ciekawej i prostej w obsłudze gry karcianej o tematyce bezpieczeństwa.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas 4-8. 

Osoby, które marzą o projektowaniu i mają wyobraźnie przestrzenną zapraszamy do konkursu – PROJEKT NA MASKOTKĘ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (indywidualny). 

Jak Twoim zdaniem powinna wyglądać oficjalna maskotka Państwowej Straży Pożarnej? Zadaniem konkursowym jest opracowanie projektu maskotki. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 1-8. 

Tradycją już jest konkurs na SPOT FILMOWY (zespołowy).

Zadaniem konkursowym jest nagranie spotu filmowego pt. „CZAD – JAK BYĆ BEZPIECZNYM WE WŁASNYM DOMU”. 

Konkurs jest skierowany do uczniów klas 1-8. 
Regulaminy oraz wzory Kart zgłoszeniowych i Oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Komendy Głównej PSP.

Organizatorem konkursów jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. 

Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres: KOMENDA GŁÓWNA PSP, Wydział Prewencji Społecznej, UL. PODCHORĄŻYCH 38, 00-463 WARSZAWA 
z dopiskiem nazwy Konkursu na kopercie (PLASTCZNY, GRA, MASKOTKA,  SPOT). Prace należy przesłać do 9 kwietnia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacja o laureatach zamieszczona zostanie na stronie internetowej Komendy Głównej PSP, mediach społecznościowych oraz na łamach czasopisma „Przegląd Pożarniczy”.

Na Wasze pytania odpowiemy pod numerami telefonów: 22 523 30 96, 523 30 37.

Zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursach!

Kalendarz plakatowy KG PSP na rok 2021 – przód

 Kalendarz plakatowy KG PSP na rok 2021 – przód

 Kalendarz plakatowy KG PSP na rok 2021 – tył

Kalendarz plakatowy KG PSP na rok 2021 – tył

Opracowanie: Wydział Prewencji Społecznej

Materiały

Karta zgłoszeniowa
Karta​_zgłoszeniowa.pdf 0.16MB
Klauzula informacyjna
Klauzula​_informacyjna.pdf 0.35MB
Regulamin konkursu plastycznego
Regulamin​_konkursu​_plastycznego.pdf 0.78MB
Regulamin konkursu na grę planszową
Regulamin​_konkursu​_na​_grę​_planszową.pdf 0.69MB
Regulamin konkursu na projekt maskotki
Regulamin​_konkursu​_na​_projekt​_maskotki.pdf 0.59MB
Regulamin konkursy na spot filmowy
Regulamin​_konkursy​_na​_spot​_filmowy.pdf 1.01MB
Archiwum – teksty alternatywne w postaci plików DOC
Archiwum​_–​_tekst​_alternatywny​_w​_postaci​_plików​_DOC.zip 0.11MB

Szkolenie Dowódców OSP

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej, w oparciu o „Zasady Organizacji Szkoleń Członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” rozpoczyna w dniach od 11 do 25 września 2020 r.   Szkolenie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Kierujących Działaniem Ratowniczym (Dowódców OSP). Spotkanie organizacyjne
i rozpoczęcie szkolenia odbędzie się w dniu 11 września 2020 roku w siedzibie Komendy Miejskiej w Dąbrowie Górniczej o godz. 15.00 a egzamin końcowy przewiduje się na dzień 25 września 2020r.

Liczba osób przewidzianych na szkolenie wynosi 20 osób. O zakwalifikowaniu się osób decyduje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej. Osoby zakwalifikowane zostaną najpóźniej poinformowane 10.09.2020 r.

Warunkiem zakwalifikowania do powyższego szkolenia jest spełnienie poniższych wymagań:

  • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP
    wg. programu z 2015 roku lub spełnienie wymagań równorzędnych wg „Systemu szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006r
  • minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych,
  • wiek – nie przekroczone 65 lat
  • skierowanie na szkolenie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych straży pożarnych” z 2015 roku, ,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ponadto informujemy,  iż szkolenie składać się będzie z części teoretycznej w formie
e-learningu, zakończone egzaminem wstępnym,  dopuszczającym uczestników do części praktycznej. Na egzaminie teoretycznym obowiązuje umundurowanie koszarowe, na zajęciach praktycznych obowiązywać będzie umundurowanie specjalne zgodne
z obowiązującymi przepisami BHP.

Karta zgłoszenia dostępna w zakładce „Do pobrania

Uzupełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć do 09.09.2020 r. do Zastępcy D-cy JRG

Szczegółowych informacji udziela

Zastępca D-cy JRG  mł. bryg. Marcin Bernaś, telefon kontaktowy – 32 262 32 62 wew. 111