Archiwa autora: admin

Szkolenie Dowódców OSP

Na podstawie Decyzji nr 100/2018 z 10 kwietnia 2018 roku Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego, Komenda Miejska w Dąbrowie Górniczej, w oparciu o „Zasady Organizacji Szkoleń Członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” rozpoczyna w dniach od 14 do 29 września 2018 r.   Szkolenie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Kierujących Działaniem Ratowniczym (Dowódców OSP). Spotkanie organizacyjne i rozpoczęcie szkolenia odbędzie się w dniu 14 września 2018 roku w siedzibie Komendy Miejskiej w Dąbrowie Górniczej o godz. 15.00 a egzamin końcowy przewiduje się na dzień 29 września 2018.

Warunkiem zakwalifikowania do powyższego szkolenia jest spełnienie poniższych wymagań:

  • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg. programu z 2015 roku lub
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP (część II) lub spełnienie równorzędnych wymagań,
  • zaświadczenie ukończenia kursu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP,
  • świadectwo ukończenia co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej,
  • minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych,
  • wiek – nie przekroczone 65 lat
  • skierowanie na szkolenie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych straży pożarnych” z 2015 roku, od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej, potwierdzone przez właściwy organ gminy,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ponadto informujemy,  iż szkolenie składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej. Na zajęciach teoretycznych obowiązuje umundurowanie koszarowe, na zajęciach praktycznych obowiązywać będzie umundurowanie specjalne zgodne z obowiązującymi przepisami BHP.

Karta zgłoszenia dostępna w zakładce „Do pobrania”

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: DO 10 WRZEŚNIA !

Maksymalna ilość uczestników: 20 osób.

Szczegółowych informacji udziela

Zastępca D-cy JRG  kpt. Robert Husarz, telefon kontaktowy – 32 262 32 62 wew. 111

„Dąbrowskie Służby Mundurowe Dzieciom” – „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok”

gallerygallerygallery

 

Z a nami II edycja mundurowego pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, pod hasłem „Dąbrowskie Służby Mundurowe Dzieciom” przeprowadzonego w ramach ogólnopolskiego programu „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok” Organizatorami były Państwowa Straż Pożarna oraz KM Policji w Dąbrowie Górniczej, wraz z działającymi  w obydwu strukturach związkami zawodowymi.

2 czerwca na terenie CSiR przy ul. Letniej w Dąbrowie Górniczej, od godziny 10.30 na dzieci czekało wiele atrakcji, zabaw i konkursów edukacyjnych propagujących zasady  bezpiecznych zachowań w śród dzieci i młodzieży   a w nich m.in. prezentacja wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia osobistego używanego na co dzień w obydwu formacjach, pokaz ratownictwa drogowego, pokaz technik interwencji i samoobrony, pokaz ratownictwa medycznego, symulator dachowania itp. W trakcie trwania imprezy, dzieci znajdowały odpowiedzi na pytania: jak bezpiecznie jeździć rowerem, jak zachować się w trakcie pożaru, jak udzielić pierwszej pomocy. Piknik uświetnił pokaz Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej z OSP Ząbkowice, w trakcie którego dzieci chętnie bawiły się  z czworonożnymi członkami Grupy.  W ten piękny i słoneczny dzień, na głodnych czekała kiełbaska z grilla a pragnienie gasiła krystalicznie czysta woda którą zapewniły Dąbrowskie Wodociągi. Do wspólnej zabawy włączyli się również pies Marshall – strażak z psiego patrolu i pies Sznupek – policjant, którzy dopingowali uczestników takich konkursów jak; konkurs rysunkowy, wiedza o ruchu drogowym, rowerowy tor przeszkód, strzelanie z łuki i wiatrówki, wyjazd do pożaru, rodzinna straż pożarna. W zaprojektowaniu indywidualnego wyglądy swojego wakacyjnego plecaka lub parasola na deszczowe dni, pomagał  Ośrodek Pracy Twórczej .

To wspólne przedsięwzięci sprawiło, że na twarzach wielu dzieci zagościł bezcenny uśmiech, którego naszym milusiński życzymy na co dzień.

 

 

gallerygallery