Archiwa kategorii: Aktualności

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku.

Strona 1

Strona 2

Strona 3

  1. Słowo wstępne KG PSP – pobierz plik pdf.
  2. Tryb i zasady – pobierz plik pdf.
  3. Wniosek – pobierz plik pdf.
  4. Przykładowy wniosek – pobierz plik pdf.

Obozy harcerskie 2019

Strażacy KM PSP w Dąbrowie Górniczej w okresie wakacji podobnie jak w poprzednim roku szczególną opieką objęli formy wypoczynku narażone na zagrożenia związane z anomaliami pogodowymi tj. obozy harcerskie.  Obozy harcerskie na terenie Dąbrowy Górniczej odbywały się od 03.07.do 02.08.2019 r. Wizyty strażaków miały na celu rozpoznanie terenu obozu pod kątem wdrożenia i spełnienia warunków bezpieczeństwa, a ponadto: zapoznanie uczestników obozu ze sposobem alarmowania oraz postępowania na wypadek zagrożenia, działania edukacyjne     w ramach prewencji społecznej oraz sprawdzenie działania łączności pomiędzy komendantem obozu a Stanowiskiem Kierowania Komendanta Miejskiego PSP. Ponadto strażacy podczas wizyty zapoznawali się z funkcjonowaniem leśnego obozowiska, w tym rozpoznawali wyznaczone miejsca zbiórki do ewakuacji w przypadku zagrożenia, drogi dojazdowe dla ekip ratowniczych oraz miejsca bezpiecznego schronienia. Przeprowadzili również zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa dla wszystkich przebywających na zgrupowaniu.