Archiwa kategorii: Aktualności

Ćwiczenia przeciwpowodziowe na jeziorze „Pogoria IV” w Dąbrowie Górniczej.

4 czerwca 2019 roku odbyły się ćwiczenia na jeziorze „Pogoria IV” w Dąbrowie Górniczej zorganizowane przez  Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Tematyka ćwiczeń obejmowała swoim zakresem zwalczanie skutków wystąpienia powodzi oraz przeciwdziałania zagrożeniu powodziowemu ze szczególnym uwzględnieniem wypompowywania wody z zalanych terenów a także ewakuacji osób z terenów odciętych lub trudno dostępnych.

Celem ćwiczeń było doskonalenie prowadzenia działań ratowniczych , sprawdzenie procedur alarmowania wybranych sił i środków oraz doskonalenie kierowania i dowodzenia siłami z terenu województwa przez kadrę dowódczą z KM PSP w Dąbrowie Górniczej.

W ćwiczeniach udział brały SIS z:

  • KW PSP Katowice,
  • KM PSP Dąbrowa Górnicza,
  • KM PSP Sosnowiec,
  • KP PSP Zawiercie,
  • JRG Będzin,
  • JRG Dąbrowa Górnicza,
  • JRG Sosnowiec – Porąbka,
  • JRG Zawiercie,
  • OSP Błędów,
  • OSP Tucznawa.

Obchody Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej

29 maja 2019 r. odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej. Uroczystość rozpoczął meldunek złożony przez dowódcę uroczystości mł. bryg. Tomasza Lagnera, meldunek przyjął  Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski. Następnie po uroczystym odśpiewaniu hymnu nastąpiło powitanie przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej st. kpt. Zbigniewa Gnacika wszystkich funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz zaproszonych gości. W swoim wystąpieniu podziękował on za całoroczną pracę, omówił dotychczasowe osiągnięcia, a także przedstawił plany dalszego rozwoju komendy.

Gośćmi, którzy swoją obecnością zaszczycili uroczystość byli między innymi Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski, Poseł RP Pan Robert Warwas, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Pan Marcin Bazylak, Przewodnicząca Rady Miasta Dąbrowy Górniczej Pani Agnieszka Pasternak, Komendanci Powiatowi/Miejscy sąsiednich komend Państwowej Straży Pożarnej, Komendanci i przedstawiciele zaprzyjaźnionych pozostałych służb mundurowych , Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Dąbrowie Górniczej dh Dariusz Kleszcz oraz dyrektorzy, prezesi, przedstawiciele instytucji, urzędów, przedsiębiorstw współpracujących z Komendą Miejską PSP w Dąbrowie Górniczej.

W trakcie uroczystości wręczono:

– odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,

– medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,

– nominacje na wyższe stopnie w korpusie oficerów,  aspirantów, podoficerów oraz szeregowych.  – — Decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyznaniu Nagrody Pieniężnej jednemu  funkcjonariuszowi z tutejszej komendy.

Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Pan nadbryg. Jacek Kleszczewski wyróżnił jednego funkcjonariusza z naszej komendy „Nagrodą Pieniężną za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych”.

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej Pan Marcin Bazylak wręczył nagrody rzeczowe strażakom , którzy w minionym roku osiągnęli wysokie wyniki w służbie.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej Pan st. kpt. Zbigniew Gnacik wręczył pamiątkowe statuetki, dyplomy za wspieranie rozwoju ochrony przeciwpożarowej w mieście.

Podczas uroczystości odczytany został list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy skierowany do strażaków z okazji obchodów Dnia Strażaka.

Piknik służb mundurowych

W dniu 1 czerwca 2019 roku na obiekcie CSiR odbył się piknik służb mundurowych z okazji Dnia Dziecka. Dzieci mogły zobaczyć między innymi samochody pożarnicze, radiowozy, a nawet wóz opancerzony ROSOMAK. Występowali wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej oraz były prowadzone warsztaty plastyczne. Dziękujemy wszystkim sponsorom za pomoc w zorganizowaniu imprezy.