Archiwa kategorii: Szkolenia OSP

Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP

Komenda Miejska w Dąbrowie Górniczej, w oparciu o „Zasady Organizacji Szkoleń Członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” rozpoczyna  Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP. Spotkanie organizacyjne i rozpoczęcie szkolenia odbędzie się w dniu 18-go października 2019 roku w siedzibie Komendy Miejskiej w Dąbrowie Górniczej o godz. 15.30 a egzamin końcowy przewiduje się na dzień 14 – go grudnia 2019. Warunkiem zakwalifikowania do powyższego szkolenia jest dostarczenie karty skierowania podpisanej przez Władze właściwej Jednostki, potwierdzone przez Wydział Zarzadzania Kryzysowego przy Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej wraz z aktualnym orzeczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do uczestnictwa w szkoleniu. Ostateczny termin składania kart zgłoszenia upływa z dniem 18- go października 2019r.

Ponadto informujemy,  iż szkolenie składać się będzie z części teoretycznej w formie e-learningu, zakończone egzaminem wstępnym,  dopuszczającym uczestników do części praktycznej. Na egzaminie teoretycznym obowiązuje umundurowanie koszarowe, na zajęciach praktycznych obowiązywać będzie umundurowanie specjalne zgodne z obowiązującymi przepisami BHP.

Karta zgłoszenia dostępna w zakładce „Do pobrania”

Plan nauczania kurs podst. OSP 2019

Szczegółowych informacji udziela p.o. Z-cy D-cy JRG  kpt. Sławomir Kubat, telefon kontaktowy

32 262 32 62 wew. 111

SZKOLENIE KIEROWCÓW-KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP

Komenda Miejska PSP w Dąbrowie Górniczej w oparciu o „Zasady Organizacji Szkoleń Członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” informuje, że rozpoczyna w dniach od 08 do 29 czerwca 2019 r.  „Szkolenie Kierowców-Konserwatorów Sprzętu Ratowniczego OSP”. Spotkanie organizacyjne i rozpoczęcie szkolenia odbędzie się w dniu 08 czerwca 2019 roku w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Dąbrowie Górniczej o godz. 9.00. Prosimy o zabranie ze sobą ubrania specjalnego. Egzamin końcowy przewidziany jest na dzień 29 czerwca 2019 r.

Warunkiem zakwalifikowania do powyższego szkolenia jest spełnienie poniższych wymagań:

  • skierowanie na szkolenie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”,
  • wiek – nie przekroczone 65 lat,
  • prawo jazdy co najmniej kat. „B”,
  • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku.

Ponadto informujemy,  iż szkolenie składać się będzie z części teoretycznej na której obowiązywać będzie umundurowanie koszarowe oraz części praktycznej – ubranie specjalne.

Karta zgłoszenia oraz plan szkolenia dostępne w zakładce „Do pobrania”

 

Ostateczny termin składania wymaganych dokumentów przypada na dzień

04  czerwiec 2019 rok !!!

Prosimy o szczegółowe wypełnianie  kart skierowania.

W związku z zawodami pożarniczymi w dniu 08.06.2019 kurs rozpocznie się 09.06.2019 zgodnie z planem szkolenia. Godziny zajęć z dnia 08.06.2019 będą dołożone do pozostałych dni szkolenia.

Informacji udziela:

D-ca JRG

mł.bryg.inż. Tomasz Lagner,

telefon kontaktowy – (32) 262 32 62 wew. 110

Szkolenie Naczelników OSP

Na podstawie Decyzji nr 100/2018 z 10 kwietnia 2018 roku Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego, Komenda Miejska w Dąbrowie Górniczej, w oparciu o „Zasady Organizacji Szkoleń Członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” rozpoczyna w dniach od 16 do 25 listopada 2018 r.   Szkolenie Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych. Spotkanie organizacyjne i rozpoczęcie szkolenia odbędzie się w dniu 16 listopada 2018 roku w siedzibie Komendy Miejskiej w Dąbrowie Górniczej o godz. 15.00. Egzamin końcowy przewiduje się na dzień 25 listopada 2018.

Warunkiem zakwalifikowania do powyższego szkolenia jest spełnienie poniższych wymagań:

  • skierowanie na szkolenie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych straży pożarnych” z 2015 roku, od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej, potwierdzone przez właściwy organ gminy,
  • wiek – nie przekroczone 65 lat
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku.
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ponadto informujemy,  iż szkolenie składać się będzie z części teoretycznej na której obowiązywać będzie umundurowanie koszarowe.

Karta zgłoszenia dostępna w zakładce „Do pobrania”

Ostateczny termin składania wymaganych dokumentów przypada na dzień

12 listopada 2018r. !!!

Prosimy o szczegółowe wypełnianie  kart skierowania

Informacji udziela

Zastępca D-cy JRG  kpt. Robert Husarz, telefon kontaktowy – 32 262 32 62 wew. 111