Dostawa sprężarki, hydraulicznego sprzętu ratowniczego oraz hybrydowej łodzi wraz z silnikiem i przyczepą podłodziową

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. SIWZ
 3. ZAŁĄCZNIK NR 1A
 4. ZAŁĄCZNIK NR 1B
 5. ZAŁĄCZNIK NR 1C
 6. ZAŁĄCZNIK NR 1D
 7. ZAŁĄCZNIK NR 2
 8. ZAŁĄCZNIK NR 3
 9. ZAŁĄCZNIK NR 4
 10. ZAŁĄCZNIK NR 5
 11. ZAŁĄCZNIK NR 6
 12. ZAŁĄCZNIK NR 7
 13. ZAŁĄCZNIK NR 8
 14. ZAŁĄCZNIK NR 9

zapytania i odpowiedzi do siwz

Pytania i odpowiedzi

wybór oferty internet część C

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie A,B,D

 

 

I WARSZTATY RATOWNICZE SPECJALISTYCZNYCH GRUP RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

„I Warsztaty Ratownicze – DG2014” Specjalistycznych Grup Ratownictwa Technicznego zorganizowano  w dniach 14 – 16 października 2014 a w dniu 21 października odbyło sie sympozjum podsumowujące warsztaty.

Materiały dostępne po kliknięciu na obrazek poniżej.

BANER_CWICZENIA   BANER_WARSZTATY

Główny cel „Warsztatów…” to wymiana doświadczeń w ramach Specjalistycznych Grup Ratownictwa Technicznego funkcjonujących na terenie woj. śląskiego oraz wypracowanie i zaproponowanie długoterminowej strategii rozwojowej we wskazanych obszarach, w których sytuacja wymaga szczegółowej diagnozy z uwzględnieniem zmian jakie zachodzą w otoczeniu. To też próba zaproponowania rozwiązań organizacyjnych i technicznych, które pozwoliłyby na zapewnienie skutecznej i na akceptowalnym poziomie pomocy osobom, które znalazły się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Podjęcie tej tematyki ma pozwolić wypracować i zaproponować kierunki rozwoju w tym zakresie do realizacji na kolejne lata.

Uzupełnieniem głównego celu było zaznajomienie kadry dowódczej woj. śląskiego z potencjałem ratowniczym SGRT oraz zaproszenie do wymiany poglądów na poruszane obszary tematyczne ( wymiana doświadczeń w ramach sympozjum).

OBSZARY WARSZTATÓW:

 • organizacja i zarządzanie zasobami ludzkimi i sprzętowymi (rozmieszczenie grup, organizacja, wyposażenie i wyszkolenie członków SGRT, koncepcja szkolenia i doskonalenia członków SGRT)
 • nowoczesne techniki w ratownictwie ( zastosowanie nowoczesnych urządzeń i technik ratowniczych – stanowiących wyposażenie PSP oraz dysponowanych na zasadzie umów ),
 • współpraca podmiotów ratowniczych ze specjalistami zewnętrznymi ( ze szczególnym uwzględnieniem SGRT) – organizacja działań ratowniczych na przykładzie zdarzeń z udziałem cystern transportujących gazy techniczne ( studium przypadku – działalność „emergency service” w  ALKAT Sp z o.o.)

Do udziału w warsztatach zaproszono :

(SGRT) Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego Dąbrowa Górnicza – Gliwice, 

(SGRT) Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego Bielsko Biała, 

(SGRT) Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego CS PSP Częstochowa,

(SGP-R) Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza Jastrzębie Zdrój,

Pogotowie Techniczne PKM Sosnowiec

JRG Sosnowiec

Dowódców JRG sąsiednich powiatów, Grupę operacyjną WSKR Katowice (na ćwiczenia praktyczne)

Dowódców JRG woj. śląskiego ( sympozjum )

Harmonogram Warsztatów:

Część I – „Techniczna”

poświęcona na ćwiczenia praktyczne, doskonalenie umiejętności oraz wymianę doświadczeń ratowników

 • 14 października 2014 r.  –   10.00   –  14.30
 • 15 października 2014 r.  –   10.00   –  14.30
 • 16 października 2014 r.  –   10.00   –  14.30      

„Zastosowanie nowoczesnych urządzeń i technik ratowniczych – stanowiących wyposażenie grup ratowniczych PSP oraz podmiotów współpracujących dysponowanych na zasadzie umów i porozumień” – ćwiczenia praktyczne, wymiana doświadczeń: (SGRT) Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego Dąbrowa Górnicza – Gliwice, (SGRT) Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego Bielsko Biała, (SGRT) Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego CS PSP Częstochowa, (SGP-R) Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza Jastrzębie Zdrój, Pogotowie Techniczne PKM Sosnowiec.


DSC_0198-3 DSC_0436-49 DSC_0334-29 DSC_0291-19DSC_0445-51 DSC_0437-50 DSC_0496-58

DSC_0636-77 

 

Część II – „Sympozjum„

(poświęcone omówieniu  zagadnień i wymianie poglądów na  poniższe tematy)

 • 21 października 2014 r.  – 9.00  – 14.00

9.00 – 9.30 – rejestracja i przygotowanie,

9.30 – 9.40

 • Powitanie , otwarcie sympozjum – Komendant Miejski PSP w Dąbrowie Górniczej st. bryg. mgr inż. Tomasz Kościow
 • Cel sympozjum, patronat, organizatorzy, organizacja, plan przebiegu, – Dowódca JRG Dąbrowa Górnicza bryg. mgr inż. Dariusz Kleszcz

9.40 – 9.50

 • organizacja i zarządzanie zasobami ludzkimi i sprzętowymi w PSP (KSRG) ? – (zasadność organizacji SGRT, zadania dla SGRT, doskonalenie umiejętności – zwłaszcza operatorów, koncepcja szkolenia i doskonalenia, wstęp, wizja funkcjonowania SGRT )  Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach

st. bryg. mgr inż. Jeremi Szczygłowski

9.50 – 10.15

 • ALKAT – profil działalności, informacja o produkcie ( tlen medyczny prezentacja)

10.15 – 10.30

 • rozmieszczenie, teren działania, wyposażenie grup oraz wyszkolenie członków SGRT w KSRG – (Zasady organizacji SGRT)  –  Koordynator Wojewódzki Ratownictwa Technicznego

st. sekc mgr inż. Adam Gawron

 • budowa i zasady postępowania podczas zdarzeń z udziałem pojazdów hybrydowych i elektrycznych. -  Instruktor Ratownictwa Technicznego – st. kpt. mgr inż. Tomasz Lagner, mł. asp. Tomasz Jankowski

10.30 – 11.10

 • współpraca podmiotów ratowniczych ( ze szczególnym uwzględnieniem SGRT ) ze specjalistami zewnętrznymi – charakterystyka konstrukcji i organizacja działań ratowniczych z udziałem cystern transportujących gazy” – specjalista transportu ALKAT – mgr inż. Andrzej Kluska

11.10 – 11.30

- Przerwa kawowa –

11.30 – 11.45

 • działania ratownicze – wypadek cysterny paliwowej powiat Zawiercie,  studium przypadku,  – analiza wykorzystania sprzętu będącego w dyspozycji właściciela cysterny ( PKN Orlen),

           Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Zawierciu – st. kpt. mgr Krzysztof Szczerba

11.45 – 12.05

 • zastosowanie  urządzeń ratowniczych – stanowiących wyposażenie SGRTanaliza wykorzystania

Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Dąbrowie Górniczej – bryg. mgr inż. Dariusz Kleszcz (d-ca SGRT)

12.05 – 12.20

 • zastosowanie  urządzeń ratowniczych – stanowiących wyposażenie SGP-R  analiza możliwości wykorzystania ,   Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Jastrzębiu Zdroju ( d-ca SGP-R) – st. kpt. mgr inż. Jarosław Ceglarek

12.20 -13.00

 • podsumowanie, wnioski, dyskusje, wymiany poglądów,  (uczestnicy)
 • stacja napełniania ALKAT – prezentacja linii technologicznej do napełniania cystern

specjalista  ALKAT – ……………………………………..

specjalista transportu ALKAT – mgr inż. Andrzej Kluska

13.10 – 13.55

 • prezentacja cysterny do przewozu gazu i jej zabezpieczeń, zasady postępowania przy awarii (wypadku)

specjalista transportu ALKAT – mgr inż. Andrzej Kluska

 • prezentacja działania i wykorzystania sprzętu SGRT, SGP-R 

(JRG Dabrowa Górnicza, JRG Jastrzębie Zdrój)

14.00  –  zakończenie