Dostawa sprężarki, hydraulicznego sprzętu ratowniczego oraz hybrydowej łodzi wraz z silnikiem i przyczepą podłodziową

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. SIWZ
 3. ZAŁĄCZNIK NR 1A
 4. ZAŁĄCZNIK NR 1B
 5. ZAŁĄCZNIK NR 1C
 6. ZAŁĄCZNIK NR 1D
 7. ZAŁĄCZNIK NR 2
 8. ZAŁĄCZNIK NR 3
 9. ZAŁĄCZNIK NR 4
 10. ZAŁĄCZNIK NR 5
 11. ZAŁĄCZNIK NR 6
 12. ZAŁĄCZNIK NR 7
 13. ZAŁĄCZNIK NR 8
 14. ZAŁĄCZNIK NR 9

zapytania i odpowiedzi do siwz

Pytania i odpowiedzi

wybór oferty internet część C

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie A,B,D

 

 

I WARSZTATY RATOWNICZE SPECJALISTYCZNYCH GRUP RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

„I Warsztaty Ratownicze – DG2014” Specjalistycznych Grup Ratownictwa Technicznego zorganizowano  w dniach 14 – 16 października 2014 a w dniu 21 października odbyło sie sympozjum podsumowujące warsztaty.

Materiały dostępne po kliknięciu na obrazek poniżej.

BANER_CWICZENIA   BANER_WARSZTATY

Główny cel „Warsztatów…” to wymiana doświadczeń w ramach Specjalistycznych Grup Ratownictwa Technicznego funkcjonujących na terenie woj. śląskiego oraz wypracowanie i zaproponowanie długoterminowej strategii rozwojowej we wskazanych obszarach, w których sytuacja wymaga szczegółowej diagnozy z uwzględnieniem zmian jakie zachodzą w otoczeniu. To też próba zaproponowania rozwiązań organizacyjnych i technicznych, które pozwoliłyby na zapewnienie skutecznej i na akceptowalnym poziomie pomocy osobom, które znalazły się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Podjęcie tej tematyki ma pozwolić wypracować i zaproponować kierunki rozwoju w tym zakresie do realizacji na kolejne lata.

Uzupełnieniem głównego celu było zaznajomienie kadry dowódczej woj. śląskiego z potencjałem ratowniczym SGRT oraz zaproszenie do wymiany poglądów na poruszane obszary tematyczne ( wymiana doświadczeń w ramach sympozjum).

OBSZARY WARSZTATÓW:

 • organizacja i zarządzanie zasobami ludzkimi i sprzętowymi (rozmieszczenie grup, organizacja, wyposażenie i wyszkolenie członków SGRT, koncepcja szkolenia i doskonalenia członków SGRT)
 • nowoczesne techniki w ratownictwie ( zastosowanie nowoczesnych urządzeń i technik ratowniczych – stanowiących wyposażenie PSP oraz dysponowanych na zasadzie umów ),
 • współpraca podmiotów ratowniczych ze specjalistami zewnętrznymi ( ze szczególnym uwzględnieniem SGRT) – organizacja działań ratowniczych na przykładzie zdarzeń z udziałem cystern transportujących gazy techniczne ( studium przypadku – działalność „emergency service” w  ALKAT Sp z o.o.)

Do udziału w warsztatach zaproszono :

(SGRT) Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego Dąbrowa Górnicza – Gliwice, 

(SGRT) Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego Bielsko Biała, 

(SGRT) Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego CS PSP Częstochowa,

(SGP-R) Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza Jastrzębie Zdrój,

Pogotowie Techniczne PKM Sosnowiec

JRG Sosnowiec

Dowódców JRG sąsiednich powiatów, Grupę operacyjną WSKR Katowice (na ćwiczenia praktyczne)

Dowódców JRG woj. śląskiego ( sympozjum )

Harmonogram Warsztatów:

Część I – „Techniczna”

poświęcona na ćwiczenia praktyczne, doskonalenie umiejętności oraz wymianę doświadczeń ratowników

 • 14 października 2014 r.  –   10.00   –  14.30
 • 15 października 2014 r.  –   10.00   –  14.30
 • 16 października 2014 r.  –   10.00   –  14.30      

„Zastosowanie nowoczesnych urządzeń i technik ratowniczych – stanowiących wyposażenie grup ratowniczych PSP oraz podmiotów współpracujących dysponowanych na zasadzie umów i porozumień” – ćwiczenia praktyczne, wymiana doświadczeń: (SGRT) Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego Dąbrowa Górnicza – Gliwice, (SGRT) Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego Bielsko Biała, (SGRT) Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego CS PSP Częstochowa, (SGP-R) Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza Jastrzębie Zdrój, Pogotowie Techniczne PKM Sosnowiec.


DSC_0198-3 DSC_0436-49 DSC_0334-29 DSC_0291-19DSC_0445-51 DSC_0437-50 DSC_0496-58

DSC_0636-77 

 

Część II – „Sympozjum„

(poświęcone omówieniu  zagadnień i wymianie poglądów na  poniższe tematy)

 • 21 października 2014 r.  – 9.00  – 14.00

9.00 – 9.30 – rejestracja i przygotowanie,

9.30 – 9.40

 • Powitanie , otwarcie sympozjum – Komendant Miejski PSP w Dąbrowie Górniczej st. bryg. mgr inż. Tomasz Kościow
 • Cel sympozjum, patronat, organizatorzy, organizacja, plan przebiegu, – Dowódca JRG Dąbrowa Górnicza bryg. mgr inż. Dariusz Kleszcz

9.40 – 9.50

 • organizacja i zarządzanie zasobami ludzkimi i sprzętowymi w PSP (KSRG) ? – (zasadność organizacji SGRT, zadania dla SGRT, doskonalenie umiejętności – zwłaszcza operatorów, koncepcja szkolenia i doskonalenia, wstęp, wizja funkcjonowania SGRT )  Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach

st. bryg. mgr inż. Jeremi Szczygłowski

9.50 – 10.15

 • ALKAT – profil działalności, informacja o produkcie ( tlen medyczny prezentacja)

10.15 – 10.30

 • rozmieszczenie, teren działania, wyposażenie grup oraz wyszkolenie członków SGRT w KSRG – (Zasady organizacji SGRT)  –  Koordynator Wojewódzki Ratownictwa Technicznego

st. sekc mgr inż. Adam Gawron

 • budowa i zasady postępowania podczas zdarzeń z udziałem pojazdów hybrydowych i elektrycznych. -  Instruktor Ratownictwa Technicznego – st. kpt. mgr inż. Tomasz Lagner, mł. asp. Tomasz Jankowski

10.30 – 11.10

 • współpraca podmiotów ratowniczych ( ze szczególnym uwzględnieniem SGRT ) ze specjalistami zewnętrznymi – charakterystyka konstrukcji i organizacja działań ratowniczych z udziałem cystern transportujących gazy” – specjalista transportu ALKAT – mgr inż. Andrzej Kluska

11.10 – 11.30

- Przerwa kawowa –

11.30 – 11.45

 • działania ratownicze – wypadek cysterny paliwowej powiat Zawiercie,  studium przypadku,  – analiza wykorzystania sprzętu będącego w dyspozycji właściciela cysterny ( PKN Orlen),

           Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Zawierciu – st. kpt. mgr Krzysztof Szczerba

11.45 – 12.05

 • zastosowanie  urządzeń ratowniczych – stanowiących wyposażenie SGRTanaliza wykorzystania

Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Dąbrowie Górniczej – bryg. mgr inż. Dariusz Kleszcz (d-ca SGRT)

12.05 – 12.20

 • zastosowanie  urządzeń ratowniczych – stanowiących wyposażenie SGP-R  analiza możliwości wykorzystania ,   Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Jastrzębiu Zdroju ( d-ca SGP-R) – st. kpt. mgr inż. Jarosław Ceglarek

12.20 -13.00

 • podsumowanie, wnioski, dyskusje, wymiany poglądów,  (uczestnicy)
 • stacja napełniania ALKAT – prezentacja linii technologicznej do napełniania cystern

specjalista  ALKAT – ……………………………………..

specjalista transportu ALKAT – mgr inż. Andrzej Kluska

13.10 – 13.55

 • prezentacja cysterny do przewozu gazu i jej zabezpieczeń, zasady postępowania przy awarii (wypadku)

specjalista transportu ALKAT – mgr inż. Andrzej Kluska

 • prezentacja działania i wykorzystania sprzętu SGRT, SGP-R 

(JRG Dabrowa Górnicza, JRG Jastrzębie Zdrój)

14.00  –  zakończenie

Pożar w budynku wielorodzinnym

W dniu 02.09.2014 roku Stanowisko Kierowania przyjęło zgłoszenie na numer alarmowy 998 o pożarze drewnianej klatki schodowej w bloku mieszkalnym przy ul. Stacyjnej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i wstępnym rozpoznaniu pożarem objęta była klatka schodowa nr. 1 oraz poddasze. Kierujący Działaniem Ratowniczym uzyskał informacje od mieszkańców bloku o częściowym ugaszeniu pożaru na klatce nr. 2.  Na poddaszu pożarem objęte było mieszkanie oraz część strychu nieużytkowego. Na palącą się klatkę schodową podano jeden prąd wody.  Następnie na konstrukcje dachu i mieszkanie podano dwa prądy wody w natarciu po klatce schodowej oraz jeden prąd wody z drabiny SD37. Przybyłe na miejsce zdarzenia OSP Strzemieszyce przystąpiło do gaszenia pożaru na klatce nr. 2. Po ugaszeniu pożaru na klatce nr. 1 przystąpiono do ewakuacji lokatorów mieszkań znajdujących się na pierwszym piętrze po klatce schodowej, ewakuowano 12 osób. Przybyłe na miejscu ZRM przejął osoby ewakuowane, dokonał segregacji oraz udzielił pomocy na miejscu zdarzenia. ZRM po ocenie stanu poszkodowanych zabrał cztery osoby do szpitala ( objawy zatrucia). Kierowaniem medycznymi działaniami ratowniczymi na miejscu prowadził kierownik ZRM.  KDR zadysponował na miejsce dodatkowe siły i środki, pluton gaśniczy oraz samochód SD 37.  Przybyłe siły i środki skierował do zauważonego rozwijającego się pożaru pomieszczenia w piwnicy.  Następnie przystąpiono do przeszukania pomieszczeń, rozbiórki konstrukcji,  lokalizacji pojedynczych zarzewi ognia oraz ich dogaszania.  Po zakończeniu działań ustalono z CZK w D.G, miejsca tymczasowego pobytu dla osób poszkodowanych ok. 10 osób. Miejsce działań przekazano Policji.