Przebudowa zespołu szatniowego dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wymiana stolarki okiennej w budynkach administracyjnym i koszarowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

 1. Ogłoszenie o przetargu szatnia
 2. SIWZ Przetarg szatnia
 3. Załącznik nr 1 – projekt budowlany – branża archtektoniczno-konstrukcyjna
 4. Załącznik nr 2 – STTiOR
 5. Załącznik nr 3 – przedmiary
 6. Załącznik nr 4 Spełn. warunków udziału z art. 22 ust. 1
 7. Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych
 8. Załącznik nr 6- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania art. 24 ust1
 9. Załącznik nr 7- Oświadczenie grupa kapitałowa
 10. Załącznik nr 8 -Podwykonastwo
 11. Załącznik nr 9 -Udostępnienie
 12. Załącznik nr 10 – Formularz ofertowy
 13. Załącznik nr 11- Wzór umowy
 14. Załącznik nr 12- Oświadczenie o zatrudnieniu
 15. Załącznik nr 13- Wykaz osób

Odpowiedz na pytania 1

Unieważnienie przetargu