Szkolenie Naczelników OSP

Na podstawie Decyzji nr 100/2018 z 10 kwietnia 2018 roku Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego, Komenda Miejska w Dąbrowie Górniczej, w oparciu o „Zasady Organizacji Szkoleń Członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” rozpoczyna w dniach od 16 do 25 listopada 2018 r.   Szkolenie Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych. Spotkanie organizacyjne i rozpoczęcie szkolenia odbędzie się w dniu 16 listopada 2018 roku w siedzibie Komendy Miejskiej w Dąbrowie Górniczej o godz. 15.00. Egzamin końcowy przewiduje się na dzień 25 listopada 2018.

Warunkiem zakwalifikowania do powyższego szkolenia jest spełnienie poniższych wymagań:

  • skierowanie na szkolenie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych straży pożarnych” z 2015 roku, od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej, potwierdzone przez właściwy organ gminy,
  • wiek – nie przekroczone 65 lat
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku.
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ponadto informujemy,  iż szkolenie składać się będzie z części teoretycznej na której obowiązywać będzie umundurowanie koszarowe.

Karta zgłoszenia dostępna w zakładce „Do pobrania”

Ostateczny termin składania wymaganych dokumentów przypada na dzień

12 listopada 2018r. !!!

Prosimy o szczegółowe wypełnianie  kart skierowania

Informacji udziela

Zastępca D-cy JRG  kpt. Robert Husarz, telefon kontaktowy – 32 262 32 62 wew. 111