BEZPIECZNE FERIE 2019

W dniach od 4 do 6 stycznia 2019 roku, Komenda Miejska PSP w Dąbrowie Górniczej czynnie włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne ferie 2019”, która skierowana jest do dzieci
i młodzieży szkolnej, a także do organizatorów zimowego wypoczynku. Strażacy na zbiorniku wodnym Pogoria III zorganizowali ćwiczenia z zakresu ratownictwa  lodowego, na których uczestnicy mieli okazję zobaczyć pokazową akcję ratowniczą. W trakcie pokazu mówiliśmy
o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas zabaw w trakcie czasu wolnego,
a w szczególności niebezpieczeństw jakie niesie za sobą przebywanie na lodzie. Przedstawione zostały zasady postępowania podczas załamania się lodu pod nami lub innymi osobami oraz omówiono również zasady udzielania pierwszej pomocy wyziębionym osobom wydobytym z lodowatej wody. Pokazy zostały zrealizowane bezpośrednio przed okresem ferii zimowych, aby zwiększyć bezpieczeństwo naszych dzieci. W pokazach uczestniczyło ok. 150 uczniów
z Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków oraz klasy mundurowe z III Liceum Ogólnokształcące im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej. Ponadto strażacy
z KM PSP w Dąbrowie Górniczej udali się z wizytą do Specjalnego Ośrodka     Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych, gdzie przeprowadzili pogadankę na w/w temat. W pogadance uczestniczyło ok. 100 uczniów.