SZKOLENIE KIEROWCÓW-KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP

Komenda Miejska PSP w Dąbrowie Górniczej w oparciu o „Zasady Organizacji Szkoleń Członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” informuje, że rozpoczyna w dniach od 08 do 29 czerwca 2019 r.  „Szkolenie Kierowców-Konserwatorów Sprzętu Ratowniczego OSP”. Spotkanie organizacyjne i rozpoczęcie szkolenia odbędzie się w dniu 08 czerwca 2019 roku w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Dąbrowie Górniczej o godz. 9.00. Prosimy o zabranie ze sobą ubrania specjalnego. Egzamin końcowy przewidziany jest na dzień 29 czerwca 2019 r.

Warunkiem zakwalifikowania do powyższego szkolenia jest spełnienie poniższych wymagań:

  • skierowanie na szkolenie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”,
  • wiek – nie przekroczone 65 lat,
  • prawo jazdy co najmniej kat. „B”,
  • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku.

Ponadto informujemy,  iż szkolenie składać się będzie z części teoretycznej na której obowiązywać będzie umundurowanie koszarowe oraz części praktycznej – ubranie specjalne.

Karta zgłoszenia oraz plan szkolenia dostępne w zakładce „Do pobrania”

 

Ostateczny termin składania wymaganych dokumentów przypada na dzień

04  czerwiec 2019 rok !!!

Prosimy o szczegółowe wypełnianie  kart skierowania.

W związku z zawodami pożarniczymi w dniu 08.06.2019 kurs rozpocznie się 09.06.2019 zgodnie z planem szkolenia. Godziny zajęć z dnia 08.06.2019 będą dołożone do pozostałych dni szkolenia.

Informacji udziela:

D-ca JRG

mł.bryg.inż. Tomasz Lagner,

telefon kontaktowy – (32) 262 32 62 wew. 110