Obchody Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej

29 maja 2019 r. odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej. Uroczystość rozpoczął meldunek złożony przez dowódcę uroczystości mł. bryg. Tomasza Lagnera, meldunek przyjął  Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski. Następnie po uroczystym odśpiewaniu hymnu nastąpiło powitanie przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej st. kpt. Zbigniewa Gnacika wszystkich funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz zaproszonych gości. W swoim wystąpieniu podziękował on za całoroczną pracę, omówił dotychczasowe osiągnięcia, a także przedstawił plany dalszego rozwoju komendy.

Gośćmi, którzy swoją obecnością zaszczycili uroczystość byli między innymi Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski, Poseł RP Pan Robert Warwas, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Pan Marcin Bazylak, Przewodnicząca Rady Miasta Dąbrowy Górniczej Pani Agnieszka Pasternak, Komendanci Powiatowi/Miejscy sąsiednich komend Państwowej Straży Pożarnej, Komendanci i przedstawiciele zaprzyjaźnionych pozostałych służb mundurowych , Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Dąbrowie Górniczej dh Dariusz Kleszcz oraz dyrektorzy, prezesi, przedstawiciele instytucji, urzędów, przedsiębiorstw współpracujących z Komendą Miejską PSP w Dąbrowie Górniczej.

W trakcie uroczystości wręczono:

– odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,

– medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,

– nominacje na wyższe stopnie w korpusie oficerów,  aspirantów, podoficerów oraz szeregowych.  – — Decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyznaniu Nagrody Pieniężnej jednemu  funkcjonariuszowi z tutejszej komendy.

Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Pan nadbryg. Jacek Kleszczewski wyróżnił jednego funkcjonariusza z naszej komendy „Nagrodą Pieniężną za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych”.

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej Pan Marcin Bazylak wręczył nagrody rzeczowe strażakom , którzy w minionym roku osiągnęli wysokie wyniki w służbie.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej Pan st. kpt. Zbigniew Gnacik wręczył pamiątkowe statuetki, dyplomy za wspieranie rozwoju ochrony przeciwpożarowej w mieście.

Podczas uroczystości odczytany został list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy skierowany do strażaków z okazji obchodów Dnia Strażaka.