Ćwiczenia przeciwpowodziowe na jeziorze „Pogoria IV” w Dąbrowie Górniczej.

4 czerwca 2019 roku odbyły się ćwiczenia na jeziorze „Pogoria IV” w Dąbrowie Górniczej zorganizowane przez  Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Tematyka ćwiczeń obejmowała swoim zakresem zwalczanie skutków wystąpienia powodzi oraz przeciwdziałania zagrożeniu powodziowemu ze szczególnym uwzględnieniem wypompowywania wody z zalanych terenów a także ewakuacji osób z terenów odciętych lub trudno dostępnych.

Celem ćwiczeń było doskonalenie prowadzenia działań ratowniczych , sprawdzenie procedur alarmowania wybranych sił i środków oraz doskonalenie kierowania i dowodzenia siłami z terenu województwa przez kadrę dowódczą z KM PSP w Dąbrowie Górniczej.

W ćwiczeniach udział brały SIS z:

  • KW PSP Katowice,
  • KM PSP Dąbrowa Górnicza,
  • KM PSP Sosnowiec,
  • KP PSP Zawiercie,
  • JRG Będzin,
  • JRG Dąbrowa Górnicza,
  • JRG Sosnowiec – Porąbka,
  • JRG Zawiercie,
  • OSP Błędów,
  • OSP Tucznawa.