Obozy harcerskie 2019

Strażacy KM PSP w Dąbrowie Górniczej w okresie wakacji podobnie jak w poprzednim roku szczególną opieką objęli formy wypoczynku narażone na zagrożenia związane z anomaliami pogodowymi tj. obozy harcerskie.  Obozy harcerskie na terenie Dąbrowy Górniczej odbywały się od 03.07.do 02.08.2019 r. Wizyty strażaków miały na celu rozpoznanie terenu obozu pod kątem wdrożenia i spełnienia warunków bezpieczeństwa, a ponadto: zapoznanie uczestników obozu ze sposobem alarmowania oraz postępowania na wypadek zagrożenia, działania edukacyjne     w ramach prewencji społecznej oraz sprawdzenie działania łączności pomiędzy komendantem obozu a Stanowiskiem Kierowania Komendanta Miejskiego PSP. Ponadto strażacy podczas wizyty zapoznawali się z funkcjonowaniem leśnego obozowiska, w tym rozpoznawali wyznaczone miejsca zbiórki do ewakuacji w przypadku zagrożenia, drogi dojazdowe dla ekip ratowniczych oraz miejsca bezpiecznego schronienia. Przeprowadzili również zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa dla wszystkich przebywających na zgrupowaniu.