Ceremonia ślubowania

W dniu 30.10.2019r. w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Dąbrowie Górniczej odbyła się ceremonia złożenia ślubowania przez dwóch nowo przyjętych funkcjonariuszy w szeregi strażackie.

W obecności pocztu sztandarowego oraz funkcjonariuszy Komendy ślubowanie odebrał Komendant Miejski PSP st.kpt. Zbigniew Gnacik.

Ceremonia ślubowanie to doskonała okazja aby raz jeszcze przypomnieć słowa roty:

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,

świadom podejmowanych obowiązków strażaka,

Uroczyście Ślubuję

być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego

i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania,

 Ślubuję

przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej

oraz wykonywać polecenia przełożonych.

 Ślubuję

strzec tajemnic związanych ze służbą,

a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”.

 

Gratulujemy nowym  funkcjonariuszom  i  życzymy bezpiecznej służby oraz wiele satysfakcji z wybranej drogi życia.