Nagrody Komendanta Głównego

23 grudnia 2019 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP
w Katowicach odbyło się przedświąteczne spotkanie Zastępcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Arkadiusza Biskupa i Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdana Jędrochy z funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi komendy oraz strażakami pełniącymi służbę w podległych jednostkach.

Podczas spotkania Zastępca Komendanta Głównego PSP wręczył nagrody pieniężne Komendanta Głównego PSP dla funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, którzy swoją postawą w służbie wyróżnili się w roku 2019. Nagrody pieniężne otrzymali również strażacy – członkowie grup specjalistycznych Państwowej Straży Pożarnej.

Z naszej komendy został wyróżniony jeden strażak działający w Specjalistycznej Grupie Ratownictwa Technicznego w Dąbrowie Górniczej.