Ćwiczenia z ratownictwa wodnego

W dniach 8 – 10 lipiec 2020 r. strażacy z KM PSP Dąbrowa Górnicza  odbyli cykl ćwiczeń z ratownictwa wodnego na Pogorii IV – Zbiornik „Kuźnica Warężyńska”.       Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie praktycznych możliwości działań podczas zdarzeń na akwenach wodnych, zapoznanie strażaków z występującymi zagrożeniami w okresie letnim, wypracowanie właściwych zasad współdziałania, w tym również podczas prowadzenia korespondencji radiowej. Podczas zajęć ćwiczono głównie ewakuację poszkodowanych z wody za pomocą różnych technik i sprzętu ratowniczego. Ćwiczono miedzy innymi dotarcie do poszkodowanego, holowanie osoby poszkodowanej, rzuty rzutkami ratowniczymi, podejmowanie poszkodowanych na jednostkę pływającą. Ponadto sprawdzony został dojazd i miejsce wodowania łodzi.   fgdfgdfgdfgdgdfgdfgdf