SGRT

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego „SGRT DĄBROWA GÓRNICZA – GLIWICE”, zwana dalej SGRT, utworzona Rozkazem Nr 6/2013 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z dnia 31 stycznia 2013 r. z wyznaczonych sił i środków:

  • Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej- utrzymując standard gotowość A
  • Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach –  utrzymując standard gotowość B
  1. Standard wyposażenia SGRT w siły i środki stanowią:

1.1 utrzymując standard gotowość A

wydzielone siły i środki z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej

  • zastęp specjalny SCRt „Scania”………………………………….- 1/2
  • zastęp specjalny SCRt „Mega City” „Scania”………………….- 1/2

1.2 utrzymując standard gotowość B

wydzielone siły i środki z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej

  • zastęp specjalny SCRt „Scania”…………………….……………….- 1/2
  • zastęp specjalny SCRt „Mega City” „Scania”………………….- 1/2

oraz

wydzielone siły i środki z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach

  • zastęp specjalny SDz 50……………………………………………-1/2

 

  1. Schemat organizacyjny SGRT


etatyzacja

 

gallery