SGRT

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego SGRT „DĄBROWA GÓRNICZA”

1. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego SGRT „DĄBROWA GÓRNICZA”, zwana dalej      SGRT, została utworzona na podstawie art. 13 ust. 6 pkt 3 Ustawy o Państwowej Straży                  Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r oraz Rozkazu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży        Pożarnej w Dąbrowie Górniczej Nr 2/2020 z dnia 16 marca 2020 r.,    w sprawie utworzenia          SGRT – utrzymując standard gotowości A lub B.

2. Standard wyposażenia SGRT w siły i środki stanowią:

2.1. Utrzymując standard gotowość A:

a) wydzielone siły i środki z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej              Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej:

  • samochód SLRR/SLOp – dowódca i/lub zastępca dowódcy SGRT,
  • samochód SCRt (RW-3) Scania – obsada 3 ratowników,
  • samochód SCRt „Mega City” Scania – obsada 3 ratowników,

   

2.2. Utrzymując standard gotowość B:

b) wydzielone siły i środki z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej              Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej:

  • samochód SLRR/SLOp – dowódca i/lub zastępca dowódcy SGRT,
  • samochód SCRt (RW-3) Scania – obsada 3 ratowników,
  • samochód SCRt „Mega City” Scania – obsada 3 ratowników,
  • samochód SCRt „Rotator” Renault – obsada 2 ratowników,

   

3. Miejscem stacjonowania sił i środków SGRT jest:

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                           w Dąbrowie  Górniczej, ul. Podlesie 2.

4. Schemat struktury organizacyjnej i etatowe SGRT:

” src=”http://kmpspdabrowag.pl/wp-content/plugins/ckeditor-for-wordpress/plugins/wpgallery/images/spacer.gif?t=E8PB” title=”gallery ids=”157,158,159″” />