Dofinansowanie NFOŚiGW

nfośigw

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej realizuje przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

pn.: „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Podlesie 2 w Dąbrowie Górniczej”.

Powyższe przedsięwzięcie obejmuje termomodernizację budynków KM PSP w Dąbrowie Górniczej zlokalizowanych przy ul. Podlesie 2

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia: 2 499 339,00 PLN

Dotacja NFOŚiGW: 2 364 339,00 PLN