Zakłady Zwiększonego Ryzyka Wystąpienia Awarii Przemysłowej (ZZR)

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) oraz na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 grudnia 2015 roku, w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2145), podaję do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakładu zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zlokalizowanego na terenie miasta Dąbrowa Górnicza:

SARPI – Informacja dotycząca ZZR wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zlokalizowanego na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.

Szczegółowe informacje o działalności zakładu i zagrożeniach są publikowane na stronie internetowej tego zakładu: www.sarpi.pl

– informacje czytaj równiez na  http://strazdabrowag.mojbip.pl/