Komenda

KIEROWNICTWO

st. kpt. mgr inż. Zbigniew Gnacik – Komendant Miejski PSP w Dąbrowie Górniczej        

bryg. mgr inż. Andrzej Płóciniczak – Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Dąbrowie Górniczej

WYDZIAŁ OPERACYJNO – SZKOLENIOWY

st.kpt. mgr inż. Adam Döllinger – Naczelnik Wydziału   

mł.kpt. mgr inż. Mateusz Krzystański – Młodszy Specjalista

STANOWISKO KIEROWANIA KOMENDANTA MIEJSKIEGO
st. kpt. Piotr Janocha – Dyżurny Operacyjny (zm. I)
st. asp. Erwin Gaza – Dyżurny stanowiska kierowania (zm. I)

mł. kpt. inż. Adam Łabuda – Dyżurny Operacyjny (zm. II)
mł. asp. Marcin Ciepliński – Dyżurny stanowiska kierowania (zm. II)

mł.ogn. mgr inż. Piotr Chałuda – Dyspozytor (zm. III)
asp. inż. Przemysław Szymiec – Dyżurny stanowiska kierowania (zm. III)

WYDZIAŁ KWATERMISTRZOWSKO – TECHNICZNY
mł. bryg. mgr inż. Robert Kulej – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko – Technicznego

Jerzy Paszkowski – Starszy Inspektor ds. Kwatermistrzowsko – Technicznych

mł. kpt. inż. Marcin Remesz – Młodszy specjalista ds. Kwatermistrzowsko – Technicznych

mł. bryg. mgr Katarzyna Staniec – Specjalista

SEKCJA KONTROLNO – ROZPOZNAWCZA
mł. bryg. mgr inż. Paweł Żaba – Kierownik Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej

mł. bryg. mgr inż. Łukasz Musialik – Starszy Specjalista ds. Kontrolno – Rozpoznawczych

mł.asp. Rafał Dulewski – p.o. Starszy Inspektor ds. Kontrolno – Rozpoznawczych

SEKCJA FINANSÓW
mł.bryg. mgr Barbara Makles – Kulej – Główny Księgowy

str. mgr Żaneta Woźniak – Starszy specjalista ds. finansowych

SEKCJA ds. ORGANIZACYJNO – KADROWYCH
sekc. Agnieszka Furgalska – Starszy technik ds. Organizacyjno – Kadrowych

Ewa Koralewska – Starszy technik ds. Organizacyjno – Kadrowych