Komenda

KIEROWNICTWO

st. kpt. mgr inż. Zbigniew Gnacik – Komendant Miejski PSP w Dąbrowie Górniczej        

bryg. mgr inż. Andrzej Płóciniczak – Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Dąbrowie Górniczej

WYDZIAŁ OPERACYJNO – SZKOLENIOWY

st.kpt. mgr inż. Adam Döllinger – Naczelnik Wydziału   

st. sekc. mgr inż. Mateusz Krzystański – Młodszy Specjalista

STANOWISKO KIEROWANIA KOMENDANTA MIEJSKIEGO
st. kpt. Piotr Janocha – Dyżurny Operacyjny (zm. I)
st. asp. Erwin Gaza – Dyżurny stanowiska kierowania (zm. I)

mł. kpt. inż. Adam Łabuda – Dyżurny Operacyjny (zm. II)
mł. asp. Marcin Ciepliński – Dyżurny stanowiska kierowania (zm. II)

mł.ogn. mgr inż. Piotr Chałuda – Dyspozytor (zm. III)
asp. inż. Przemysław Szymiec – Dyżurny stanowiska kierowania (zm. III)

WYDZIAŁ KWATERMISTRZOWSKO – TECHNICZNY
mł. bryg. mgr inż. Robert Kulej – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko – Technicznego
Jerzy Paszkowski – Starszy Inspektor ds. Kwatermistrzowsko – Technicznych
asp. sztab. inż. Marcin Remesz – Starszy Inspektor ds. Kwatermistrzowsko – Technicznych
mł. bryg. mgr Katarzyna Staniec – Specjalista

SEKCJA KONTROLNO – ROZPOZNAWCZA
mł. bryg. mgr inż. Paweł Żaba – Kierownik Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej
mł. bryg. inż. Tomasz Ciempka – Starszy Specjalista ds. Kontrolno – Rozpoznawczych
mł. bryg. mgr inż. Łukasz Musialik – Starszy Specjalista ds. Kontrolno – Rozpoznawczych

SEKCJA FINANSÓW
mł.bryg. mgr Barbara Makles – Kulej – Główny Księgowy
str. mgr Żaneta Woźniak – Starszy specjalista ds. finansowych

SEKCJA ds. ORGANIZACYJNO – KADROWYCH
sekc. Agnieszka Furgalska – Starszy technik ds. Organizacyjno – Kadrowych
Ewa Koralewska – Starszy technik ds. Organizacyjno – Kadrowych