Komenda

KIEROWNICTWO

st. kpt. mgr inż. Zbigniew Gnacik – Komendant Miejski PSP w Dąbrowie Górniczej        

st. bryg. mgr inż. Andrzej Płóciniczak – Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Dąbrowie Górniczej

WYDZIAŁ OPERACYJNO – SZKOLENIOWY

st. kpt. mgr inż. Adam Döllinger – Naczelnik Wydziału   

mł. kpt. mgr inż. Mateusz Krzystański – Specjalista

STANOWISKO KIEROWANIA KOMENDANTA MIEJSKIEGO
st. kpt. Piotr Janocha – Dyżurny Operacyjny (zm. I)
st. asp. Erwin Gaza – Starszy dyżurny stanowiska kierowania (zm. I)

kpt. inż. Adam Łabuda – Dyżurny Operacyjny (zm. II)
mł. asp. Marcin Ciepliński – Starszy dyżurny stanowiska kierowania (zm. II)

ogn. mgr inż. Piotr Chałuda – Dyspozytor (zm. III)
asp. inż. Przemysław Szymiec – Starszy dyżurny stanowiska kierowania (zm. III)

WYDZIAŁ KWATERMISTRZOWSKO – TECHNICZNY
mł. bryg. mgr inż. Robert Kulej – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko – Technicznego

Jerzy Paszkowski – Starszy Inspektor ds. Kwatermistrzowsko – Technicznych

mł. kpt. inż. Marcin Remesz – Młodszy specjalista ds. Kwatermistrzowsko – Technicznych

mł. bryg. mgr Katarzyna Staniec – Specjalista

SEKCJA KONTROLNO – ROZPOZNAWCZA
– Kierownik Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej

mł. bryg. mgr inż. Łukasz Musialik – Starszy Specjalista ds. Kontrolno – Rozpoznawczych

asp. mgr inż. Rafał Dulewski – Starszy Inspektor Sztabowy

SEKCJA FINANSÓW
sekc. mgr Żaneta Woźniak – p.o. Główny Księgowy

SEKCJA ds. ORGANIZACYJNO – KADROWYCH
mł. kpt. Agnieszka Furgalska – Młodszy Specjalista ds. Organizacyjno – Kadrowych

Ewa Koralewska – Starszy technik ds. Organizacyjno – Kadrowych

 

Oficer Prasowy

asp. mgr inż. Rafał Dulewski  tel. 698845695

Koordynator do spraw dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

mł.bryg. mgr inż. Łukasz Musialik tel. 32 264 28 13 wewn. 109