Komenda

KIEROWNICTWO

st. kpt. mgr inż. Zbigniew Gnacik – Komendant Miejski PSP w Dąbrowie Górniczej        

st. bryg. mgr inż. Andrzej Płóciniczak – Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Dąbrowie Górniczej

WYDZIAŁ OPERACYJNO – SZKOLENIOWY

st. kpt. mgr inż. Adam Döllinger – Naczelnik Wydziału   

mł. kpt. mgr inż. Mateusz Krzystański – Specjalista

STANOWISKO KIEROWANIA KOMENDANTA MIEJSKIEGO
st. kpt. Piotr Janocha – Dyżurny Operacyjny (zm. I)
st. asp. Erwin Gaza – Starszy dyżurny stanowiska kierowania (zm. I)

kpt. inż. Adam Łabuda – Dyżurny Operacyjny (zm. II)
mł. asp. Marcin Ciepliński – Starszy dyżurny stanowiska kierowania (zm. II)

ogn. mgr inż. Piotr Chałuda – Dyspozytor (zm. III)
asp. inż. Przemysław Szymiec – Starszy dyżurny stanowiska kierowania (zm. III)

WYDZIAŁ KWATERMISTRZOWSKO – TECHNICZNY
mł. bryg. mgr inż. Robert Kulej – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko – Technicznego

Jerzy Paszkowski – Starszy Inspektor ds. Kwatermistrzowsko – Technicznych

mł. kpt. inż. Marcin Remesz – Młodszy specjalista ds. Kwatermistrzowsko – Technicznych

mł. bryg. mgr Katarzyna Staniec – Specjalista

SEKCJA KONTROLNO – ROZPOZNAWCZA
mł. bryg. mgr inż. Łukasz Musialik – Kierownik Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej

asp. mgr inż. Rafał Dulewski – Starszy Inspektor Sztabowy

asp. mgr Stefan Flasza – p.o. Starszy Inspektor Sztabowy

SEKCJA FINANSÓW
sekc. mgr Żaneta Woźniak – Główny Księgowy

str. mgr Sonia Kokot – Stażysta

SEKCJA ds. ORGANIZACYJNO – KADROWYCH
mł. kpt. Agnieszka Furgalska – Młodszy Specjalista ds. Organizacyjno – Kadrowych

Ewa Koralewska – Starszy technik ds. Organizacyjno – Kadrowych

Oficer Prasowy

asp. mgr Stefan Flasza  tel. 698845695

Koordynator do spraw dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

mł.bryg. mgr inż. Łukasz Musialik tel. 32 264 28 13 wewn. 109