Ćwiczenia z ratownictwa wodnego

W dniach 8 – 10 lipiec 2020 r. strażacy z KM PSP Dąbrowa Górnicza  odbyli cykl ćwiczeń z ratownictwa wodnego na Pogorii IV – Zbiornik „Kuźnica Warężyńska”.       Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie praktycznych możliwości działań podczas zdarzeń na akwenach wodnych, zapoznanie strażaków z występującymi zagrożeniami w okresie letnim, wypracowanie właściwych zasad współdziałania, w tym również podczas prowadzenia korespondencji radiowej. Podczas zajęć ćwiczono głównie ewakuację poszkodowanych z wody za pomocą różnych technik i sprzętu ratowniczego. Ćwiczono miedzy innymi dotarcie do poszkodowanego, holowanie osoby poszkodowanej, rzuty rzutkami ratowniczymi, podejmowanie poszkodowanych na jednostkę pływającą. Ponadto sprawdzony został dojazd i miejsce wodowania łodzi.   fgdfgdfgdfgdgdfgdfgdf

Szczegóły drugiej edycji „Bitwy o wozy”

Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich gminy do 20 tys. mieszkańców, w których zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzymają wóz strażacki. Do wygrania będzie 49 pojazdów. Znamy już szczegółowe wytyczne drugiej edycji „Bitwy o wozy”.

wytyczne MSWiA dotyczące uzyskania dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – pobierz plik pdf.

Opracowanie i zdjęcie: MSWiA

Bitwa o wozy – druga tura

W drugiej turze „Bitwy o wozy” w każdym z byłych 49 województw, wg. stanu granic województw na dzień 31.12.1998 roku, gmina do 20 tys. mieszkańców, z największą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich, otrzyma wóz strażacki.