II Zawody Ratownictwa Technicznego o Puchar Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

22 września 2018 roku w Jastrzębiu-Zdroju odbyły się II Zawody Ratownictwa Technicznego o Puchar Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Do Zawodów zgłosiło się 10 drużyn z komend miejskich i powiatowych PSP, w sumie 60 zawodników. Organizatorami Zawodów były: Komenda Miejska PSP w Jastrzębiu-Zdroju oraz Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach.

Zespoły rywalizowały między sobą na dwóch stanowiskach, na których przygotowywano pozoracje wypadków drogowych. Zadaniem każdej drużyny było między innymi prawidłowe ustawienie samochodu ratowniczo – gaśniczego, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wykonanie dostępu do osoby poszkodowanej za pomocą narzędzi hydraulicznych, przeprowadzenie ewakuacji osoby poszkodowanej przy użyciu deski ortopedycznej oraz udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Drużyny zostały sklasyfikowane na podstawie punktów zdobytych podczas wykonywania konkurencji, z uwzględnieniem punktów karnych za przekroczenie czasu przewidzianego na wykonanie zadania.

Puchary oraz dyplomy dla najlepszych drużyn wręczył p.o. Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Adam Wilk oraz Komendant Miejski PSP bryg. Wojciech Piechaczek.

Klasyfikacja zawodów:

 1. KM PSP Dąbrowa Górnicza
 2. KM PSP Bielsko-Biała
 3. KP PSP Racibórz
 4. KP PSP Wodzisław Śląski
 5. KM PSP Żory
 6. KM PSP Gliwice
 7. KM PSP Siemianowice Śląskie
 8. KM PSP Zabrze
 9. KP PSP Będzin
 10. KM PSP Rybnik

Podczas zawodów, zorganizowanych w ramach akcji MSWiA „Kręci Mnie Bezpieczeństwo”, przeprowadzono również pokazy działań ratowniczych oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Pokazy były również okazją do przekazywania treści związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Na koniec rozdano uczestnikom imprezy paski odblaskowe zwiększające widoczność pieszych na drogach.

 

Szkolenie Naczelników OSP

Na podstawie Decyzji nr 100/2018 z 10 kwietnia 2018 roku Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego, Komenda Miejska w Dąbrowie Górniczej, w oparciu o „Zasady Organizacji Szkoleń Członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” rozpoczyna w dniach od 16 do 25 listopada 2018 r.   Szkolenie Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych. Spotkanie organizacyjne i rozpoczęcie szkolenia odbędzie się w dniu 16 listopada 2018 roku w siedzibie Komendy Miejskiej w Dąbrowie Górniczej o godz. 15.00. Egzamin końcowy przewiduje się na dzień 25 listopada 2018.

Warunkiem zakwalifikowania do powyższego szkolenia jest spełnienie poniższych wymagań:

 • skierowanie na szkolenie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych straży pożarnych” z 2015 roku, od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej, potwierdzone przez właściwy organ gminy,
 • wiek – nie przekroczone 65 lat
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku.
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ponadto informujemy,  iż szkolenie składać się będzie z części teoretycznej na której obowiązywać będzie umundurowanie koszarowe.

Karta zgłoszenia dostępna w zakładce „Do pobrania”

Ostateczny termin składania wymaganych dokumentów przypada na dzień

12 listopada 2018r. !!!

Prosimy o szczegółowe wypełnianie  kart skierowania

Informacji udziela

Zastępca D-cy JRG  kpt. Robert Husarz, telefon kontaktowy – 32 262 32 62 wew. 111